integritetspolicy

Senast uppdaterad 14-jan-2021
Ikraftträdande 14-jan-2021

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Anette Ekenberg, fridhemsgatan 2, Sverige 26253, Sverige, e-post: konst@anetteekenberg.com, telefon: 0709967224 om insamling, användning och avslöjande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://anetteekenberg.com/). (tjänsten”). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detsamma ska du inte komma åt eller använda tjänsten.
Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar den här sidan.

Information vi samlar in:
Vi samlar in och behandlar följande personliga information om dig:

  • namn
  • E-post
  • Sociala medieprofiler

Hur vi samlar in din information:
Vi samlar in / tar emot information om dig på följande sätt:

När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personlig information
Interagerar med webbplatsen
Från offentliga källor

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Skapa användarkonto
  • Webbskydd
  • Kommentarer från användare till användare

Hantera användarkonto
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när du får ditt samtycke och sedan endast för de ändamål som du ger tillstånd om inte vi är skyldiga att göra annat av lag.

Hur vi delar din information:
Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Analytics
Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga informationen vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte för att behålla den längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda syfte.
Vi kan också avslöja din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, reglering, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Lagring av din information:
Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom registerföring / rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som verkställighet av lagliga rättigheter, bedrägeribekämpning etc. Återstående anonym information och sammanlagd information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:
Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personliga information till en annan enhet, dra tillbaka allt samtycke som du har gett oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på konst@anetteekenberg.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket för att behandla detsamma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies etc.
För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, se vår cookiepolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Klagomål / dataskyddsombud:
Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du skicka e-post till vår klagomål på Anette Ekenberg, fridhemsgatan 2, e-post: konst@anetteekenberg.com. Vi adresserar din