Vedic Art, vad är det?

JCKP11751

Att måla utifrån Vedic Arts metod, vad är det? Vedic Art grundades av en svensk konstnär vid namnet Curt Källman (1938-2010), han sökte ett kravlöst sätt att måla och uttrycka sig vilket ledde till att han började sin inre resa att hitta denna metod. Curt samarbetade med en känd indisk meditiationslärare Maharishi Mahesh Yogi och […]

Måleri processen

Akvarell målning process

Oavsett vilken teknik du väljer att måla med så är måleri en sammanhängande process, där de olika momenten avlöser varandra i tidsföljd, från att preparera pappret till det färdiga resultatet. Exempelvis i oljemåleriet kan du måla i en evighet innan färgen torkar, det lämpar sig såklart bra till olika sätt att måla, Vid modellmåleri eller […]

Självledarskap

IMG 6192

Alla har ett eget val, att förflytta sig ifrån en organisation som är ogynnsam i sin kultur, det kan vara nödvändigt för att nå framgång eller må bra. För att förflytta sig krävs det ett starkt mod och i bästa fall så börjar organisationen att göra självreflektioner. Självklart har du ett eget ansvar över hur […]