Vad är kreativitet? ”alla kan måla”

Vi föds kreativa och är skapta för att vara kreativa, det finns naturligt i oss alla från början. Redan som liten så formas du av din omgivning, miljö och påverkas av allt som finns omkring dig. Det är möjligt att vi blir berövade vår kreativitet, men vi har också möjligheten att håll i den och fånga tillbaka den, eller att kanske väcka den till liv igen.

Vad är kreativitet?

Kreativitet handlar om förmågan att se olika samband och hitta nya läsningar. Kreativitet skapar något nytt och unikt, något som inte har funnits innan. Kreativiteten är ofta en oförutsägbar händelse, som i akvarellen, det händer av sig själv. Ett kreativt tillstånd beskrivs ofta som att vara i ett flow.

Att måla är ett förhållningssätt eller att vara i ett tillstånd och våga släppa och tillåta vad som händer, att inte ha full kontroll. Sedan kan vi alla ha olika talanger eller fallenhet för saker, då är det lättare att utvecklas och inte ge upp. 

Vem är kreativ?

Det finns såklart vissa biologiska faktorer som ligger till grund för människans kreativitet men till stor del bidrar personliga erfarenheter till att utveckla den kreativa förmågan.

Som liten ritade och måla jag jämnt, min familj fick ofta ge sina rösten på vilka ansikte de tyckte bäst om. Jag tecknade ofta ansikten och olika skönhetstävlingar. När min familj röstade på vilken teckning som var vackrast så fick jag bekräftelse och fortsatt mer och mer, vilket bidrog till att jag utvecklade min kreativitet. I skolan var bild såklart mitt favorit ämne och det var också det ämne som läraren gav mig bekräftelse i, som gjorde att jag kände att detta var jag faktiskt duktig på. Sedan i tonåren och vidare som ung vuxen vet jag inte vad som hände med min kreativitet, önskan var att arbeta som Art Director och grafisk formgivning mm. Konst var nog aldrig något som jag tänkte på som ett arbete, man skulle ha ett ”riktigt” arbete och försörja sig på. Därav så hamnade jag i barnomsorgen, utbildade mig till barnskötare, fritidspedagog, specialpedagog och nu idag arbetar jag som rektor för förskola. Vilket i sig är ett varierat och kreativt yrke men på ett annat sätt än i konstens värld.

Vår omgivning är viktig för kreativiteten. Lever vi i en miljö som säger att ”du ska göra det du blir tillsagd” eller ”det du gör är inte tillräckligt bra” då upphör vi till slut att våga tänka nytt och förändra. Alla kan vara kreativa, om vi ges möjlighet att träna på det.

Att måla handlar om att våga släppa och tillåta vad som kommer…. sedan har vi olika talanger för att ta hand om det. Det finns inget som är rätt eller fel, allt är bara nya impulser som i sin tur kan leda till nya lösningar.

Försök kopplat bort hjärnan och använd hjärtat mer, hjärtat är kärna till lust och trygghet.

More to explore

Måla för hälsa och själ

Vad gör en akvarell intressant?

Vedic Art, vad är det?

Måleri processen

Självledarskap

Akvarellprocessen och min favorit Winsor & Newton