Vad gör en akvarell intressant?

Vad är det som gör att en bild tar tag i dig? och vad är det som gör att vissa bilder inte tar tag i en. En bild kan säga oss mycket och det är något som intresserar oss, den vill säga oss något. Det kan vara mycket enkelt eller en bild som finns mycket tekniskt hantverk bakom. Smaken kan ju såklart vara delad, om vad som tilltalar oss. Har du klurat ut vad som tilltalar dig? och varför?

Ett personligt uttryck berör mer än ett opersonligt, de bilder som utgår ifrån en själv blir alltid bäst. Även i konstnärskapet bör jag vara mig själv. I konsten är det en utmaning att vara sig själv. En rannsakan av sig själv, vad är det jag vill nu och hur ska jag göra?, varför vill jag måla just så här? Ska jag låta hjärnan styra eller bara låta följas med? Vad är det egentligen jag vill få fram?

Ett syfte är inte alltid viktigt, för mig kommer det oftast när målningen är färdig. Lusten, njutningen och målarglädjen är ju den största anledningen till att måla, det högsta syftet. Men det händer allt som oftast att jag hamnar i ett håglöst tillstånd, målningen förvirrar och inspirationen tryter och jag leker runt med färgen utan riktigt veta vad jag gör. I leken kan jag då finna något eller så tar jag hjälp av en form eller något för att hitta tillbaka. Det finns många knep i akvarell tekniken för att hämta upp en målning igen och bli intressant.

Det måste kännas intressant och spännande och då tror jag att även betraktaren känner detsamma.

I akvarellen fascineras jag av kontraster, ljus och mörker. Oftast i en begränsad färgskala och med olika valörer av den, så den på ett transparent sätt överlappar varandra. Det är mycket sällan jag har ett färdigt motiv att utgå ifrån och om jag skulle ha det så blir det mer än startpunkt och slutresultatet blir något helt annat. I akvarellen går det inte alltid att styra, det gäller att gilla slumpen och bjuda in den i målningen och tillåta sig själv att vara i processen.

Vi upplever motiv olika och fascineras av olika saker. Exempelvis kan tre olika målare ha samma (landskap) motiv men koncentrera sig på olika saker.

  • Målare 1 kan fascineras av oändligt många olika valörspektra (gröna toner) och överdriva en färgskala.
  • Målare 2 kan fascineras av geometriska former och göra överlappningar som bildar linjer och olika fält.
  • Målare 3 kan fascineras av den oändliga rymden och fånga ljus och mörker och djup.
  • Målare 4 kan fascineras av verkligen, så att det nästan blir en bild från en målarbok eller fotografi.

För mig är det nog en kombination av uttryck, valörspektra av akvarellfärger, lager på lager av transparanta färger, mycket vattenflöde där slumpen bjuds in och jobba på kontrasterna för att lyfta fram ljus och mörker. Och ALLT sker i en tillviss del medveten LEK!IMG 7527

More to explore

Måla för hälsa och själ

Vedic Art, vad är det?

Måleri processen

Självledarskap

Akvarellprocessen och min favorit Winsor & Newton

Vad är kreativitet? ”alla kan måla”