Vedic Art, vad är det?

Att måla utifrån Vedic Arts metod, vad är det?

Vedic Art grundades av en svensk konstnär vid namnet Curt Källman (1938-2010), han sökte ett kravlöst sätt att måla och uttrycka sig vilket ledde till att han började sin inre resa att hitta denna metod. Curt samarbetade med en känd indisk meditiationslärare Maharishi Mahesh Yogi och de skapade ”de sjutton Vediska principerna för konsten och livet”.

Vedic Art metoden grundades år 1988 i Sverige av Curt Källman. Ordet “Vedic” kommer från det indiska sanskritordet “Veda” som betyder kunskap eller visdom. Grundsynen inom Vedic Art är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Därav att jag ofta säger att ”alla kan måla”

Måleriet är ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i livet och konsten. Det enda sättet att få tillgång till Vedic Arts kursinnehåll och de sjutton principerna är att gå en Vedic Art kurs för en Vedic Art lärare. I början på nittio talet gick jag min första vedic art kurs för Curt och sedan dröjde det ända till 2016 innan jag fullföljde och fick alla 17 principer. Jag har också gått en lärarutbildning för att kunna hålla kurser inom Vedic Art, detta har jag inte gjort ännu… När jag är på Öland så är det i Vedic arts regi. Egentligen tänker jag inte på några principer alls när jag målar, det bara kommer av sig själv.

Vedic Art-metoden främjar ingen specifik målarstil, utan den hjälper i stället kursdeltagaren att hitta sitt eget personliga uttryck. Ingen lärare bedömer eller ställer krav på en under en Vedic Art-kurs. Alla kan utvecklas i sin egen takt och hitta ett eget sätt att förhålla oss till skapandet. Det går att komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare. Och alla erfar att de faktiskt kan uttrycka sig!

Det handlar mer om att öppna det kreativa “seendet”, än att träna upp handens förmågor. Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.

Förhållningssättet är konstnärlig frihet, den skapande processen, integritet och kopplingen mellan skapandet, livet och personlig utveckling hör till Vedic Arts grundsyn.

KONSTEN OCH LIVET

Under kurserna får vi verktyg för att utforska vårt skapande uttryck. Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vårt måleri och att vi erfar en djupare känsla av förening mellan oss själva och våra bilder. Det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. Principerna har ofta blivit beskrivna som en karta eller kompass för vår personliga kreativa resa.

https://www.vedicart.com/sv/ursprunget

Kanske en vacker dag så är jag redo för att hålla i mina egna Vedic art kurser! Det är en fantastik frihet och härlig känsla att vara i ”skaparbubblan”, inga krav, bara vara….

More to explore

Måla för hälsa och själ

Vad gör en akvarell intressant?

Måleri processen

Självledarskap

Akvarellprocessen och min favorit Winsor & Newton

Vad är kreativitet? ”alla kan måla”